Psychoterapia okiem konsumenta – czyli oferta dla Ciebie!

 

Zapewne nie raz zastanawiałeś się jak wygląda terapia czy też pojedyńcza konsultacja z lekarzem, chciałabym Ci tutaj nieco przeybliżyć przebieg psychoterapi indywidualnej jak i konsultacji psychologicznej tak, abyś jeszcze przed dokonaniem wyboru wiedział z czym to się je i pewnym krokiem ruszył w stronę gabinetu.

Przeczytaj i przekonaj się sam!

Ludzie rozmawiający w parku
Jeśli rozważasz udanie się na terpię przedyskutuj ten temat ze znajomymi, czuj się komfortowo ze swoimi pytaniami.

Konsultacja Psychologiczna

Jest to pierwsze spotkanie klienta z psychologiem. Zazwyczaj są to 1-3 sesje, odbywające się raz w tygodniu i trwające 50 min. Spotkania konsultacyjne to jeszcze nie psychoteapia. Mają na celu zapoznanie się z problemem klienta, jego sytuacją życiową. Pozwalają osobie poszukującej pomocy na poznanie specjalisty, oraz jego modelu pracy. Jest to czas na ustalenie czy psychoterapia jest odpowiednią formą rozwiązania trudności klienta. Służy ustaleniu ile będzie spotkań i jakie cele mają być osiągnięte. Konsultacje są najczęściej wstępem do psychoterapii, dostarczają niezbędnych informacji aby stworzyć plan pomocy. Istnieje możliwość skorzystania tylko z konsultacji, gdzie klient ma możliwość przyjrzeć się dokładnie swoim problemom, spojrzeć na nie z innej perspektywy, dostać wskazówki pomocne w poradzeniu sobie z trudnościami. Informacje przekazane terapeucie są objęte zasadą poufności.

 

Psychoterapia Indywidualna

Są to spotkania klienta z terapeutą, najczęściej polegające na rozmowie. Są  oparte na wzajemnym zaufaniu, empatii oraz współpracy. Psychoterapeuta indywidualnie do trudności klienta odpowiednio dobiera narzędzia psychologiczne aby pomóc osobie w osiągnięciu ustalonych celów. Sesje terapii poznawczo-behawioralnej posiadają swoją określoną strukturę.Najczęściej są to spotkania  cotygodniowe, trwające 50 min. Każda sesja posiada stałe elementy: ocenę stanu psychicznego, omówienie bierzących wydarzeń, pracę nad głównym problemem zawartym w celach terapeutycznych oraz ustalenie pracy domowej i podsumowanie.Ilość spotkań jest ustalana podczas konsultacji i zależy od indywidualnych trudności klienta. Tak jak w przypadku  konsultacji psychologicznej informacje przekazane terapeucie objęte są zasadą poufności.

 

Terapia Online

napisz

Dużo podróżujesz? Jesteś zabiegany i nie masz czasu przyjechać na wizytę? Nie ma problemu napisz maila i weź czynny udział w terapii online.

 

Wróć na stronę główną gabinetu.