Szukasz porady, ale nie wiesz do kogo się udać? Przeczytaj ten wpis i rozwiej wszelkie wątpliwości.

Każdy z nas słyszał te pojęcia, ale nie każdy wie, czym tak naprawdę różni się psycholog od psychoterapeuty.

Psycholog jest to osoba, która posiada tytuł magistra psychologii, czyli nauki, która zaj-muje się badaniem mechanizmów oraz praw rządzących psychiką i zachowaniem czło-wieka. Osoba po skończonych studiach może zajmować się poradnictwem psycholo-gicznym, może wydawać orzeczenia, zaświadczenia, a także przeprowadzać badania za pomocą testów psychologicznych.
W zależności od zainteresowań i skończonych kursów doszkalających psycholog może pracować: w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w transporcie, w sądownictwie, w doradztwie interpersonalnym. Do psychologa warto się udać, gdy poszukujemy porady w jednorazowych trudnościach, gdy potrzebujemy zaświadczenia w konkretnej dziedzinie np. od psychologa pracy. Jeżeli, jednak podejrzewasz, że problemy są głębsze i trwają od dłuższego czasu, to warto rozważyć spotkanie z psychoterapeutą.

Psychoterapeuta pod względem wykształcenia to osoba posiadająca dyplom o kierunku humanistycznym (np. pedagogiczne, psychologiczne, medyczne) i posiadająca ukoń-czone 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w wybranym przez siebie nurcie. Warto się udać do terapeuty, gdy nasze problemy trwają od dłuższego czasu, nie radzimy sobie z trudnymi emocjami, problemy wpływają na różne sfery życiowe i z każdymi niepokoją-cymi objawami natury psychicznej. Psychoterapią leczy się: depresję, wszelkie fobie, za-burzenia odżywiania, lęki i inne. Do terapeuty zgłaszają się także osoby z niskim poczu-ciem własnej wartości, z problemami w tworzeniu satysfakcjonujących związków. Cza-sem w przypadku nasilonych objawów lęku, obniżonego nastroju wystąpienia myśli sa-mobójczych warto udać się do psychiatry, aby wspomóc się farmakologicznie i dopiero zacząć pracę terapeutyczną.

Psychiatra to lekarz medycyny, o wybranej specjalizacji z psychiatrii. Jest to jedyna spo-śród wymienionych osoba, która może wypisać leki, czy zwolnienie lekarskie. Do psy-chiatry warto się udać w przypadku wystąpienia myśli samobójczych, stanów, kiedy tra-cimy kontakt z rzeczywistością (np. słyszymy głosy, wydaje nam się, że jesteśmy obser-wowani), gdy objawy są nasilone i przynoszą cierpienie.

Jeśli chcesz się umówić na wizytę ze mną wejdź na mój profil na znanym lekarzu, bądź zadzwoń pod 794 103 103.

  • Share:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *